Viac pre Sásovú, ani cent kšeftárom.

Poslanec mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici vo volebnom obvode Rudlová-Sásová.