O mne

K banskobystrickej komunálnej politike som sa dostal vďaka žurnalistickej práci pre portál BBonline.sk, ktorý som v roku 2010 spoluzakladal. Prostredníctvom každodenného spravodajstva som poukazoval na nehospodárne nakladanie mesta s verejnými financiami. Mojim cieľom je preto dosiahnuť efektívnejšie využívanie verejných zdrojov – peňazí nás, občanov Banskej Bystrice.

matej buckoMám 27 rokov a narodil som sa v Banskej Bystrici. Celý život bývam na Tatranskej ulici v Sásovej, a tak do detailu poznám všetky strasti a radosti tohto sídliska. Vyštudoval som politológiu na Masarykovej univerzite v Brne. V minulosti som pôsobil ako redaktor športových portálov profutbal.sk a hokej.sk a stážoval ako editor projektu Demagog.sk. Od roku 2011 som spolumajiteľom spoločnosti REGIONAL MEDIA s.r.o., ktorá prevádzkuje regionálne portály v Banskej Bystrici a vo Zvolene. Venoval som sa dobrovoľníckej činnosti, dvakrát som sa zúčastnil medzinárodného dobrovoľníckeho kempu v Nemecku.

Medzi moje záľuby patrí politika, knihy, folklór, dobré pivo a šport. Behávam a hrávam mestskú miniligu za tím FC WC.

Vo komunálnych voľbách 2014 som bol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva za volebný obvod č.3 Rudlová-Sásová. Získal som 1365 hlasov. V mestskom zastupiteľstve pôsobím v poslaneckom klube nezávislých poslancov Banskobystrická alternatíva. Som členom Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť a Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok. Predsedujem Komisii MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností.